کـــوتــــــ....ـــاه نامه

نوشته هایی از دل و چون عمر، کوتاه

کـــوتــــــ....ـــاه نامه

نوشته هایی از دل و چون عمر، کوتاه

کـــوتــــــ....ـــاه نامه را می توان دوجور معنا کرد:

معنی اول کوتاه نامه است به معنی نامه ای که متن آن کوتاه است. معنی دوم کوت آه نامه است که به معنی انباشته کردن و توده آه نامه هاست

کــوتــــ....ـــاه نامه هم کوتاه نامه است هم کوت آه نامهآخرین نامه ها
آخرین پاسخنامه ها
فرستندگان
عضو باشگاه وبلاگ نویسان رازدل

کـــوتــــــ....ـــاه نامه را می توان دوجور معنا کرد:

معنی اولی که معمولا عموم نیز این برداشت را می کنند کوتاه نامه است به معنی نامه ای که متن آن کوتاه است

اما معنی دوم کوت آه نامه است. کوت در زبان فارسی به معنی توده و روی هم انباشته کردن چیزی است و کوت آه نامه به معنی انباشته کردن و توده آه نامه ها یا رنج نامه هاست


کـــوتــــــ....ـــاه نامه هم کوتاه نامه است هم کوت آه نامه...